1. Nghị quyết số 13/2016/NQ-HĐND ngày 05/12/2016 về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi giữa các cấp ngân sách; tỷ lệ phần trăm phân chia nguồn thu giữa các cấp ngân sách và định mức phân bổ chi ngân sách thành phố Hà Nội giai đoạn 2017-2020. 3. Nghị quyết số 22/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016 về việc quy định một số chính sách, nội dung, mức chi thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND Thành phố (Trong đó tại phụ lục số 03 có quy định nội dung và mức…
Tra cứu điểm Thời khóa biểu Kế hoạch Lịch công tác Theo dõi nề nếp
Chia sẻ
Lịch
Thống kê
Đang online: 12
Hôm nay : 1,232
Hôm qua : 2,388
Tổng số: 1,541,730
Tin xem nhiều