Hà Nội phát sóng Chương trình học trên truyền hình cho học sinh lớp 9 và lớp 12