LIÊN KẾT WEBSITE

Thống kê

      CHUYÊN MÔN VÀ SKKN

Kế hoạch công tác chuyên môn hàng tháng
Cập nhập ngày 27/9/2009

Thời gian

Hoạt động chuyên môn

Điều chỉnh, bổ sung

THÁNG 8/2009

- Bồi dưỡng hè về CNTT cho giáo viên.

- Tổ chức dạy nghề cho HS khối 11.

- Tổ chức thi lại và xét lên lớp.Xếp lớp.

- Phân công chuyên môn năm học 2009-2010, ổn định tổ chức, lập kế hoạch dạy học, lập thời khoá biểu. Triển khai thực học từ ngày 17/8/2009.

- Xây dựng, thực hiện các nền nếp dạy và học, các quy định về chuyên môn. Rà soát dạy học theo đúng phân phối chương trình mới của Sở GD&ĐT. Tổ chuyên môn triển khai học tập quy định áp dụng chuẩn kiến thức ở tất cả các môn.

- Tiếp tục Sửa chữa CSVC, chuẩn bị các điều kiện cho năm học mới và chuẩn bị cho khai giảng năm học mới.

- Triển khai phụ đạo học sinh yếu kém.

..................................

..................................

..................................

..................................

..................................

..................................

..................................

..................................

..................................

THÁNG 9/2009

- Tổ chức khai giảng năm học 2009-2010 vào ngày 05/9/2009.

- Hoàn thành các loại hồ sơ (cá nhân và các tổ chuyên môn)

- Đăng ký thi đua đối với từng giáo viên. Xây dựng chỉ tiêu chuyên môn đối với từng môn học.

- Tổ chức KTTT ở 5 bộ môn: V-T-L-H-A.

- Dự giờ thăm lớp, sơ bộ đánh giá kết quả giáo dục của học sinh các khối lớp thông qua bài kiểm tra số 1.

- Triển khai các công văn hướng dẫn thực hiện chuyên môn năm học 2009 - 2010 của cấp trên thông qua họp giáo vụ Sở.

- Các tổ chuyên môn lên kế hoạch triển khai hội giảng chuyên đề.

- Các tổ trưởng chuyên môn và thanh tra nhân dân lên kế hoạch kiểm tra hồ sơ GV đầu năm, báo cáo kế hoạch này với BGH để phối hợp kiểm tra.

- Nhóm Văn và Anh triển khai giờ dạy chuyên đề cấp trường.

- Các môn học tự chọn lập phân phối chương trình và kế hoạch tháng 9, 10.

Lùi giờ chuyên đề nhóm Văn-Anh sang tuần đầu tháng 10

..................................

..................................

..................................

..................................

..................................

..................................

..................................

..................................

THÁNG 10/2009

- Phát động thi đua chào mừng ngày 20/10

- Thực hiện chương trình từ tuần 7 đến hết tuần 11. Tiếp tục quan tâm đến chương trình, có phương án hợp lý, không để đến cuối học kỳ có ít tiết/tuần. Duy trì tốt nề nếp các hoạt động. Hoạt động gắn với BG chuyên đề.

- Tổ chức dự giờ

- Tiếp tục thực hiện kế hoạch hội giảng chuyên đề cấp trường ở môn Toán. Tiếp tục phụ đạo HS yếu kém.

- Bồi dưỡng, tự bồi dưỡng chuyên môn: Dự giờ theo nhóm; tự tích luỹ kinh nghiệm cho bản thân đặc biệt với giáo viên mới ra trường.

- Nhóm Sinh và thể dục lập kế hoạch thao giảng tại trường từ 25/10 đến 10/11 định hướng cho giáo viên thi GVDG.

- Tiếp tục tổ chức KTTT ở 5 môn VTLHA.

- Lập kế hoạch giờ tự chọn cho tháng 11.

- Thông báo kết quả giữa kỳ I về gia đình học sinh.

- Rà soát học sinh yếu kém ở lớp chọn, cảnh báo cho gia đình.

Giờ chuyên đề nhóm Văn-Anh

..................................

..................................

..................................

..................................

..................................

..................................

..................................

..................................

..................................

THÁNG 11/2009

            Trọng tâm: “Thi đua dạy tốt – Học tốt” lập thành tích chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20 – 11.

- Thực hiện chương trình từ tuần 12 đến hết tuần 15.

- Thực hiện nghiêm túc quy chế chuyên môn, tăng cường kiểm tra thường xuyên đúng tiến độ.

- Đẩy mạnh các phong trào thi đua trong chuyên môn nâng cao chất lượng hiệu quả giờ dạy, đăng ký giờ học tốt, tuần học tốt.

- Tiếp tục hội giảng chuyên đề cấp trường ở bộ môn Vật Lý. Tiếp tục phụ đạo HS yếu kém.

- Thực hiện kế hoạch tăng cường làm đồ dùng dạy học, tăng cường sử dụng thiết bị dạy học trong từng giờ học. Thực hiện kiểm tra, chấm chữa bài đúng tiến độ.

- Bồi dưỡng và tự bồi dưỡng:Dự giờ, kiểm tra hồ sơ (tập trung vào GV còn hạn chế về chuyên môn).

- Gửi danh sách GV dự thi GVDG cụm về cụm trưởng. Bắt đầu tham gia thi GVDG cấp cụm từ 20/11 đến 30/12.

- Sinh hoạt chuyên môn xây dựng phương án các tiết dạy, các tiết chuyên đề và tập trung vào nội dung sinh hoạt chuyên môn theo chuyên đề. Sinh hoạt nhóm theo lịch quy định, sinh hoạt chuyên đề.

- Lập kế hoạch giờ tự chọn cho tháng 12.

- Thanh tra, kiểm tra: theo kế hoạch.

18.11. Dự giờ chuyên đề cấp trường môn Anh (cô Thịnh)

23.11 Kiểm tra hồ sơ CM tổ/nhóm và cá nhân (TTND+BGH)

Lập đội tuyển ôn thi HSG khối 10, 11 chuẩn bị thi cụm

Đăng ký thi GVDG cụm: thầy Dần (TD), cô Giang (Sinh)

..................................

..................................

..................................

..................................

..................................

THÁNG 12/2009

            Trọng tâm: “Thi đua dạy tốt – Học tốt” Lập thành tích chào mừng Ngày Quốc phòng toàn dân và thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam 22-12.

- Thực hiện chương trình từ tuần 16 đến hết tuần 19. Tập trung cao độ cho hoàn thành chương trình học kỳ I, kết thúc học kỳ I vào ngày 30/12/2008. Tiếp tục duy trì các nề nếp hoạt động. Thực hiện nghiêm túc quy chế chuyên môn, tăng cường kiểm tra thường xuyên đúng tiến độ. Kiểm tra chế độ cho điểm của các lớp. Tổ chức thi học kì I, thi HGS cấp trường ở các môn Văn-Toán-Lý-Hóa-Anh-Sinh. Kiểm tra việc thực hiện chương trình, kế hoạch dạy học kỳ I của GV;

- Tiếp tục hội giảng chuyên đề cấp trường ở môn Hóa học. Các tổ báo cáo kết quả hội giảng cấp trường kỳ 1, xây dựng kế hoạch chi tiết cho hội giảng cấp trường kỳ 2.

- Tiếp tục tổ chức phụ đạo HS yếu kém. Nhóm bộ môn ra câu hỏi  và hướng dẫn ôn tập học kỳ I. Thống nhất phương án và phân công ra đề, đáp án thi học kỳ I ở các môn: các môn VTLHA thi theo phòng (trong đó TV thi 90 phút, LHA thi 60 phút), các môn còn lại (trừ TD, QP)  thi tập trung tại lớp mỗi môn ít nhất 2 đề (thời gian 45 phút).

- Tiếp tục tăng cường làm đồ dùng dạy học, tăng cường sử dụng thiết bị dạy học trong từng giờ học. 

- Duy trì nội dung sinh hoạt chuyên môn theo chuyên đề. Sinh hoạt nhóm theo lịch quy định.

- Dự giờ, kiểm tra hồ sơ rút kinh nghiệm các tiết hội giảng, tiết chuyên đề. Tự đánh giá xếp loại toàn diện các nội dung hoạt động chuyên môn của nhà trường trong học kỳ I. Đánh giá, xếp loại GV học kì I. Sơ kết học kỳ I

- Thanh tra, kiểm tra: Theo kế hoạch, hoàn thành kiểm tra của kì I.

- Tham gia thi GVDG cấp TP nếu được giải cấp cụm.

- Nghỉ học kỳ 1 vào ngày 31/12/2009.

- Tổ chức học quân sự cho học sinh khối 11 theo kế hoạch của BCH quân sự huyện.

Chiều 2.12 Thi GVDG cấp cụm: thầy Dần (Thể dục - tiết 3), cô Giang (Sinh vật - tiết 4)

Các môn lập đề cương và hướng dẫn ôn tập học kỳ 1 chi tiết. Phát đề cương cho học sinh trước ngày 10.12.

 

..................................

..................................

..................................

..................................

..................................

..................................

..................................

..................................

..................................

..................................

..................................

..................................

..................................

..................................

..................................

..................................

THÁNG 1/2010

Trọng tâm: “Triển khai học kỳ II ngày 05/01/2010”. Bắt đầu học kỳ 2 từ ngày 04/01/2010.

- Thực hiện chương trình từ tuần 21 đến hết tuần 24.

- Rút kinh nghiệm công tác kỳ 1, thực hiện các biện pháp nhiệm vụ kỳ 2

- Bắt đầu tiến hành bồi dưỡng học sinh giỏi thi cấp cụm. Tiếp tục phụ đạo học sinh yếu kém.

- Tiếp tục hội giảng vòng 2 cấp trường; hội giảng chuyên đề.

- Kiểm tra nội bộ: Triển khai kế hoạch kiểm tra nội bộ trong học kì II

- Điều chỉnh chỉ tiêu chuyên môn

- Sàng lọc học sinh các lớp chọn.

- Hội giảng chuyên đề cấp trường học kỳ 2 bộ môn Tiếng Anh.

..................................

..................................

..................................

..................................

..................................

..................................

..................................

..................................

THÁNG 2/2010

Trọng tâm: “Thi đua lập thành tích mừng Đảng, mừng Xuân; chào mừng ngày thành lập đảng 03/2”. 

- Thực hiện chương trình từ tuần 25 đến 28 (dự kiến có từ 1 đến 2 tuần nghỉ tết nguyên đán). Duy trì tốt nề nếp dạy và học đặc biệt là nề nếp trước, trong và sau tết nguyên đán.

- Tiếp tục hội giảng chuyên đề cấp trường bộ môn Ngữ Văn.

- Tiếp tục bồi dưỡng học sinh giỏi các môn chuẩn bị cho thi cấp cụm; phụ đạo học sinh yếu kém.

- Tham gia thi giáo viên dạy giỏi cấp cụm và thành phố ở môn Sinh vật và Thể dục.

- Phối hợp với đoàn TN triển khai chương trình "Trí tuệ Trung Văn 2010" lần thứ 2.

- Kiểm tra nội bộ: Theo kế hoạch

..................................

..................................

..................................

..................................

..................................

..................................

..................................

..................................

..................................

THÁNG 3/2010

Trọng tâm: “Thi đua lập thành tích chào mừng ngày Quốc tế phụ nữ 08/3 và thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 26/3”. 

- Duy trì tốt nề nếp dạy và học đặc biệt là nề nếp sau tết nguyên đán.

- Tiếp tục hội giảng cấp trường bộ môn Toán. Khắc phục hạn chế trong chuyên môn, đặc biệt là hiệu quả giờ dạy.

-  GV chuẩn bị chu đáo điều kiện cho thanh tra Sở về thanh tra. Chú ý các điều kiện về hồ sơ cá nhân, ĐDDH.

- Bồi dưỡng học sinh giỏi, tham gia thi HSG cấp cụm.

- Tiếp tục phụ đạo học sinh yếu kém theo kế hoạch. Tăng cường biện pháp quản lý học sinh trong giờ, ý thức chuẩn bị bài, học bài trước khi đến lớp của học sinh. Chú trong thực hiện chế độ kiểm tra cho điểm, tăng cường kiểm tra thường xuyên. Có biện pháp tích cực giúp học sinh nâng cao hiệu quả học tập, đảm bảo chỉ tiêu đề ra đúng thực chất.

- Tăng cường kiểm tra, hướng dẫn của BGH và các tổ chuyên môn. Tập trung các giải pháp nâng cao chất lượng (đặc biệt là các môn chất lượng thấp ở học kỳ I).

- Kiểm tra nội bộ: Tiếp tục dự giờ thăm lớp, kiểm tra hồ sơ chuyên môn, cơ bản hoàn thành hồ sơ kiểm tra toàn diện giáo viên. Kiểm tra đồng loạt việc thực hiện chương trình, chế độ cho điểm. Khắc phục những tồn tại về hồ sơ và những quy định trong CM, đặc biệt chú trọng đến chất lượng bài soạn và giờ dạy.

..................................

..................................

..................................

..................................

..................................

..................................

..................................

..................................

..................................

..................................

..................................

..................................

..................................

..................................

THÁNG 4/2010

Trọng tâm: “Thi đua lập thành tích kỷ niệm ngày thống nhất đất nước 30-4 và quốc tế lao động 01-5”.

- Tiếp tục duy trì tốt nề nếp dạy và học.

- Tiếp tục hội giảng chuyên đề cấp trường ở môn Vật lý.

- Phụ đạo học sinh yếu kém.

- Kiểm tra, đánh giá toàn diện các hoạt động của tổ/nhóm. Giải quyết những tồn tại sau kiểm tra của nhà trường. Thực hiện nghiêm túc các quy chế quy định về chuyên môn (chế độ cho điểm theo đúng QĐ 40, chuẩn bị nội dung lên lớp...)

- Tăng cường dự giờ, kiểm tra khảo sát chất lượng. Từng GV có trách nhiệm cao trong việc tăng cường quản lý học sinh trong từng giờ học một cách thường xuyên.

- Tổ chuyên môn tiếp tục thực hiện đổi mới trong sinh hoạt tổ; kiểm tra và chấn chỉnh những tồn tại của GV, đánh giá kết quả thực hiện các chuyên đề.

- Tăng cường kiểm tra, hướng dẫn của BGH và các tổ chuyên môn. Tập trung các giải pháp nâng cao chất lượng. 

- Kiểm tra nội bộ: Theo kế hoạch. Hoàn thành kế hoạch kiểm tra toàn diện.

- Thống nhất nội dung ôn tập thi học kỳ, xây dựng đề cương, phân công người ra đề.

..................................

..................................

..................................

..................................

..................................

..................................

..................................

..................................

..................................

..................................

..................................

..................................

..................................

..................................

THÁNG 5/2010

Trọng tâm: “Thi đua lập thành tích kỷ niệm ngày sinh nhật Bác Hồ 19-5”.

- Tiếp tục duy trì tốt nề nếp dạy và học.

- Tiếp tục hội giảng chuyên đề cấp trường ở môn Hóa học. Tổng kết hội giảng chuyên đề cấp trường.

- Kiểm tra chương trình, kế hoạch dạy học của giáo viên. Điều chỉnh để hoàn thành chương trình vào trước 25/5.

- Ôn, thi kiểm tra học kỳ môn học.

- Thực hiện nghiêm túc quy chế chuyên môn, tăng cường kiểm tra thường xuyên đúng tiến độ. Kiểm tra chế độ cho điểm của các lớp. Kiểm tra việc thực hiện chương trình, kế hoạch dạy học cả năm của giáo viên;

- Đánh giá xếp loại cuối năm; xét lên lớp, thi lại, ở lại lớp; hoàn thành các hồ sơ chuyên môn.

- Bàn giao học sinh về nghỉ hè. Lập kế hoạch hè.

- Kiểm kê tài sản, xây dựng kế hoạch bảo vệ và tu sửa CSVC trong hè chuẩn bị cho năm học 2010-2011.

- Hướng dẫn GV chuẩn bị các điều kiện thực hiện công tác bồi dưỡng hè 2010.

- Kiểm tra nội bộ: Hoàn thành kế hoạch và hồ sơ kiểm tra nội bộ.

- Hội đồng khoa học tổ chức chấm SKKN, đồ dùng dạy học.

..................................

..................................

..................................

..................................

..................................

..................................

..................................

..................................

..................................

..................................

..................................

..................................

..................................

..................................

TRỌNG TÂM NĂM HỌC   2009-2010

................................................................................................

................................................................................................

KỶ LUẬT NGHIÊM - CHẤT LƯỢNG THẬT

................................................................................................

................................................................................................

................................................................................................

................................................................................................

................................................................................................

................................................................................................

................................................................................................

................................................................................................

................................................................................................

......................................

......................................

......................................

......................................

......................................

......................................

......................................

......................................

......................................

......................................

......................................

......................................


Các tin khác
   Hợp nhất quy định về TBDH tối thiểu GDQP-AN
   HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG ESCHOOL VÀ SỔ LIÊN LẠC ĐIỆN TỬ
   CÁC KHOA ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC CỦA TRƯỜNG ĐHSP HÀ NỘI
   Điều chỉnh tổ chức thi khảo sát đánh giá năng lực của giáo viên tiếng Anh
   Công văn triệu tập giáo viên tiếng Anh tham dự hội thảo quốc tế trong khuôn khổ KH triển khai Đề án NN 2020
   Hướng dẫn viết SKKN năm học 2011-2012
   Kết quả SKKN năm học 2010-2011
   Một số vấn đề về kiểm tra đánh giá môn Ngữ văn ở trường phổ thông (phần 2)
   Tổ chức Hội thi GVDG thành phố môn Ngữ văn, Địa lí, Tiếng Anh năm học 2011-2012
   DANH SÁCH SKKN NỘP ĐỢT 1 (THÁNG 3/2011)
   Mẫu bìa SKKN
   Dạy học tình huống và tình huống dạy học
   Kết quả chấm SKKN cấp TP năm 2010-2011
   Tích hợp giáo dục tư tưởng, đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong môn Ngữ văn
   Phân công chuyên môn học kỳ 1 năm học 2010-2011

TRƯỜNG THPT TRUNG VĂN
Địa chỉ: Trung Văn Từ Liêm Hà Nội
Tel. 04.39940694. Tong dai: 046.265.2655 hoac 04.3553.9300.
Website: http://c3trungvan.edu.vn

 Email:c3trungvan@hanoiedu.vn, admin@c3trungvan.edu.vn