Trang chủ Thông báo

Hướng dẫn tiếp nhận SKKN cấp Thành phố năm 2014

Kính gửi: - Trưởng Phòng GD-ĐT các quận, huyện, thị xã
- Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc

Căn cứ vào Luật Thi đua khen thưởng sửa đổi năm 2013 và các văn bản hướng dẫn thi hành của Trung ương và Thành phố;
Thực hiện công văn 240/HĐTĐ-KT(NV1) ngày 30 tháng 10 năm 2014 của Hội đồng thi đua khen thưởng Thành phố Hà Nội về việc Hướng dẫn tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2014,
Sở GD-ĐT Hướng dẫn việc tiếp nhận đề tài SKKN năm 2014 cấp Thành phố cụ thể như sau:
1/ Thời gian tiếp nhận: Sáng ngày 11/12/2014
2/ Địa điểm tiếp nhận: Tại phòng Khoa học và Công nghệ thông tin Sở GD-ĐT Hà Nội.
3/ Đối tượng nộp: 
Các đ/c diện đề nghị “Chiến sỹ thi đua”cấp Thành phố đối với đơn vị trực thuộc Sở.
Các đ/c diện đề nghị “ Huân chương lao động” đối với các Phòng GD-ĐT và các đơn vị trực thuộc.
4/ Hồ sơ nộp:
a/ Danh sách cá nhân được đề nghị chấm SKKN năm 2014 cấp Thành phố ( có xác nhận của thủ trưởng đơn vị ).
b/ Hai bản in SKKN của cá nhân (có xác nhận của thủ trưởng đơn vị ) và đĩa CD. 
c/ Báo cáo đề nghị xét sáng kiến, đề tài, giải pháp cấp Thành phố (theo mẫu đính kèm ).

Sở GD-ĐT Hà Nội đề nghị Thủ trưởng các đơn vị sớm thông báo cho cá nhân có liên quan được biết và thực hiện nghiêm túc những nội dung nêu trên.

Tải mẫu báo cáo tại đây Mời tải văn bản tại đây  

 

Bình Luận

Tra cứu điểm Thời khóa biểu Kế hoạch Lịch công tác Theo dõi nề nếp
Chia sẻ
Lịch
Thống kê
Đang online: 22
Hôm nay : 1,844
Hôm qua : 2,533
Tổng số: 1,541,730
Kinh Bắc Town| Lễ hội Bắc Ninh| Văn hóa truyền thống bắc ninh| Di tích lịch sử bắc ninh|