MỐC THỜI GIAN QUAN TRỌNG THÁNG 12 NĂM 2017

MỘT SỐ MỐC THỜI GIAN QUAN TRỌNG              
Về hoạt động của trường tháng 12/2017              
DỰ KIẾN                    
Thứ, ngày Nội dung công việc Ghi chú              
Thứ Hai, 27/11 1) Tiết CC:HĐNGLL tại lớp chủ đề "TN với truyền thống hiếu học và tôn sư trọng đạo"
2) Hoàn thành phân công coi thi HK 1 (đ/c Dần)
1) Kết hợp dạy và ôn tập HK 1 (tuần cuối)
2) GV hoàn thành dạy bù cả chính khóa và học thêm tháng 10, 11.
3) Các Tổ/nhóm rà soát chương trình và số đầu điểm tối thiểu (chuẩn bị thi HK 1).
4) Các môn TD, QP, Tin, CN thi HK1.
5) Hoàn thành Thao giảng đợt 1. TT nộp Báo cáo theo mẫu
          Thứ Hai 27/11
Thứ Ba, 28/11             Thứ Ba 28/11
Thứ Tư, 29/11 1) Kết thúc thao giảng đợt 1 (Học kì 1)
2) GT, Đoàn, KCSP tổng hợp số liệu tháng dán bảng tin tầng 2 và nộp đ/c Bắc
          Thứ Tư 29/11
Thứ Năm, 30/11             Thứ Năm 30/11
Thứ Sáu, 1/12 1) Tiết 4,5 Sáng: Họp Hội đồng
2) Tổ trưởng nộp Báo cáo Thao giảng đợt 1
3) Nộp đề thi HK1 khối 10, 11 các môn Sinh, Sử, Địa, GDCD
          Thứ Sáu 01/12
Thứ Bảy, 2/12             Thứ Bảy 02/12
Chủ nhật, 3/12               Chủ nhật 03/12
Thứ Hai, 4/12 Tiết CC :  GVCN dạy " GD nếp sống TLVM" tại lớp
Sáng. Khối 11: Tiết 3 thi Sinh
Tiết CC : GVCN dạy " GD nếp sống TLVM" tại lớp
Chiều. Khối 10, 11: Tiết 3 thi Sinh
Ôn tập học kỳ 1           Thứ Hai 04/12
Thứ Ba, 5/12 Sáng. Khối 11: Tiết 3 thi Sử Chiều. Khối 10, 11: Tiết 3 thi Sử           Thứ Ba 05/12
Thứ Tư, 6/12 8h20: Đ/c Hạnh thi GVG môn Lý tại Thượng Cát
Sáng. Khối 11: Tiết 3 thi Địa
15h55: Đ/c Cúc thi GVG môn GDQP tại Xuân Đỉnh
Chiều. Khối 10, 11: Tiết 3 thi Địa
          Thứ Tư 06/12
Thứ Năm, 7/12 Sáng. Khối 11: Tiết 3 thi GDCD
8h15: Đ/c Minh thi GVG môn Hóa tại Minh Khai
Chiều. Khối 10, 11: Tiết 3 thi GDCD           Thứ Năm 07/12
Thứ Sáu, 8/12 * Tiết 4,5 (Sáng): Họp tổ chuyên môn
1) Hạn cuối tổ/nhóm trưởng nộp đề thi HK1 (VTLHA khối 10,11; VTLHA, Sinh, Sử, Địa, GDCD khối 12
2) Hoàn thành đăng kí dạy bù học thêm vào biểu mẫu
3) GVCN kỷ luật HS vi phạm nội quy tháng 11 tại lớp
4) GVCN nộp báo cáo chủ nhiệm tháng 11, nộp sổ chủ nhiệm về VP
5) Giám thị hoàn thành thống kê vi phạm nội quy học kỳ 1 của HS gửi BGH và GVCN
          Thứ Sáu 08/12
Thứ Bảy, 9/12 1) Hoàn thiện hồ sơ cá nhân, tổ/nhóm, các bộ phận, BGH nộp về Văn phòng chuẩn bị cho KT của Sở vào ngày 15/12 tại Xuân Đỉnh
2) Khối trưởng kiểm tra sổ chủ nhiệm và nộp biên bản cho đ/c Bắc.
          Thứ Bảy 09/12
Chủ nhật, 10/12               Chủ nhật 10/12
Thứ Hai, 11/12 1) Chính khóa học bình thường theo TKB; Học thêm dành để học bù cho những lớp có TKB học thêm ngày thứ 2 (GVBM đăng kí với GVCN. GVCN nộp lịch học bù tất cả các buổi cho đ/c Hằng (hạn cuối ngày 8/12)
2) Các lớp nộp ủng hộ quyên góp: Quỹ phòng chống HIV và Tết vì người nghèo (tại thủ quỹ)
Các tiết học thêm trong tuần đều dành để dạy bù.            Thứ Hai 11/12
Thứ Ba, 12/12 1) Học TKB Thứ Bảy cả chính khóa và học thêm
2) Hạn cuối:Tổ/Nhóm trưởng nộp phân công chuyên môn Học kì 2 cho đ/c Hằng (nếu có thay đổi)
          Thứ Ba 12/12
Thứ Tư, 13/12 Sáng: Khối 12
7h - 8h30: Văn
9h - 10h: Anh
                             Chiều: Khối 12
                           13h - 14h30: Toán
15h: Tổng kết thi GVG Cụm tại Xuân Đỉnh
1) Khối 10, 11 nghỉ học
2) Tiếp tục dạy bù học thêm cho khối 10, 11 tại các phòng trống (nếu cần)
3) Dạy bù Lý, Hóa khối 12 sau thi Toán (nếu cần)
          Thứ Tư 13/12
Thứ Năm, 14/12 Sáng: Khối 12 (HS chọn TN môn nào thi môn đó)
                          7h - 7h50: Lý/Sử
                        8h10 - 9h: Hóa/Địa
                   9h20 - 10h10: Sinh/GDCD
10h15: Họp Chi bộ, kiểm điểm đảng viên cuối năm
Chiều: Khối 12 (HS không chọn TN môn nào thi môn đó)
13h - 13h50: Lý/Sử
14h10 - 15h: Hóa/Địa
15h20 - 16h10: Sinh/GDCD
          Thứ Năm 14/12
Thứ Sáu, 15/12 Sáng: Khối 11
7h - 8h30: Văn
9h - 10h30: Toán
Sở Kiểm tra hồ sơ các trường tại Xuân Đỉnh
Chiều: Khối 10
13h - 14h30: Văn
15h - 16h30: Toán
1) Khối 12 nghỉ học
2) Khối 10, 11 có thể bù học thêm tại các phòng trống (nếu cần)
          Thứ Sáu 15/12
Thứ Bảy, 16/12 Sáng: Khối 11
7h - 8h: Lý
8h30 - 9h30: Hóa
10h - 11h: Anh
Chiều: Khối 10
13h - 14h: Lý
14h30 - 15h30: Hóa
16h - 17h: Anh
17h: Văn phòng hoàn thành tống kê vi phạm quy chế thi của HS gửi BGH và GVCN
          Thứ Bảy 16/12
Chủ nhật, 17/12               Chủ nhật 17/12
Thứ Hai, 18/12 1) Tiết CC: Bình xét Hạnh kiểm HK 1 tại lớp; Kí cam kết tham gia hoạt ngoại khóa
2) Tiền trạm HĐ ngoại khóa tại Mai Châu - Hòa Bình (BGH, CTCĐ, BTĐ, khối trưởng chủ nhiệm…)
1) Rà/Soát chương trình HK1. Nếu chậm phải dạy dù. Kết thúc vào ngày 23/12.
2) Nộp bài, trả bài thi HK theo KH.
3) Học chính khóa và học thêm theo TKB
          Thứ Hai 18/12
Thứ Ba, 19/12 1) GVCN dán bảng kết quả xếp loại Hạnh kiểm tại bảng tin
2) Hạn cuối nộp bài thi HK các môn khối 12 (Văn phòng ghép phách môn Văn)
3) Hạn cuối GVBM nộp lại bài các môn: Sinh, Sử, Địa, GDCD, CN (khối 10, 11, 12) sau khi trả bài cho HS xem lại. (Lưu ý: Để riêng những bài có điều chỉnh điểm và nộp cho đ/c Hoàn)
          Thứ Ba 19/12
Thứ Tư, 20/12 GVBM nhận bảng điểm, bài thi, trả bài thi HK 1 các môn cho HS khối 12 xem lại           Thứ Tư 20/12
Thứ Năm, 21/12 Hạn cuối nộp bài thi các môn VTLHA khối 10, 11 (Văn phòng ghép phách)           Thứ Năm 21/12
Thứ Sáu, 22/12 1) GVBM hoàn thành việc ký duyệt hạnh kiểm các lớp. GVCN duyệt HK với đ/c Bắc
2) Hoàn thành TKB HK 2 (đ/c Liên) để thông báo cho HS vào tiết SH
3) Tiết SH: Duyệt HĐNGLL chủ đề: TN với sự nghiệp XD và BV Tổ quốc
4) Tiết 4: Họp Ban tổ chức HĐNK 
          Thứ Sáu 22/12
Thứ Bảy, 23/12 1) Hoàn thành chương trình HK 1
2) GVBM nhận bảng điểm, bài thi, trả bài thi HK 1 các môn VTLHA cho HS khối 10, 11;
3) Nộp lại bài thi HK1 của HS khối 12
4) GVCN tiếp tục duyệt HK với đ/c Bắc
          Thứ Bảy 23/12
Chủ nhật, 24/12 Dự kiến HS Ngoại khóa             Chủ nhật 24/12
Thứ Hai, 25/12 Dự kiến HS Ngoại khóa             Thứ Hai 25/12
Thứ Ba, 26/12 * Bắt đầu chương trình HK 2 (Học theo TKB mới)
1) Nộp bài thi HK1 các môn VTLHA khối 10, 11
2) Ban TTND triển khai KH thanh tra chấm bài thi HK1
          Thứ Ba 26/12
Thứ Tư, 27/12
GVBM bắt đầu thông báo điểm thành phần và điểm tổng kết HK1 cho HS để kiểm tra sai sót
          Thứ Tư 27/12
Thứ Năm, 28/12             Thứ Năm 28/12
Thứ Sáu, 29/12 1) Hạn cuối hoàn thành nhập điểm, nhập hạnh kiểm, kiểm diện trên SĐĐT
2) Ban CVĐ hoàn thành xếp loại thi đua lớp duyệt với BGH
3) Tiết 4,5 (Sáng): Họp Hội đồng
          Thứ Sáu 29/12
Thứ Bảy, 30/12 Dự kiến nghỉ HK 1           Thứ Bảy 30/12
Chủ nhật, 31/12               Chủ nhật 31/12
Thứ Hai, 1/1 Nghỉ Tết dương lịch             Thứ Hai 01/01
Thứ Ba, 2/1
1) Giáo vụ (đ/c Hoàn) in bảng điểm tổng kết HK1 các lớp nộp BGH duyệt
2) Văn phòng gửi giấy mời chuẩn bị họp PHHS trường (Ban TTCMHS, Trưởng ban PHHS các lớp)
          Thứ Ba 02/01
Thứ Tư, 3/1 1) GVCN nhận bảng điểm tổng kết HK1
2) Văn phòng chuẩn bị phần thưởng cho HS
3) Tổ/Nhóm trưởng nhận bảng điểm tổng hợp; 
          Thứ Tư 03/01
Thứ Năm, 4/1 Dự kiến 9h: Họp xét thi đua lớp (thành phần: BGH, CTCĐ, trưởng ban TTND, Khối trưởng chủ nhiệm, trưởng ban CVĐ, Trưởng giám thị)           Thứ Năm 04/01
Thứ Sáu, 5/1
1) Tiết Sinh hoạt: Sơ kết HK1 tại lớp (GVCN: nhận phần thưởng HS tại phòng tài vụ)
2) GVCN hoàn thành giấy mời họp PHHS
3) Tổng vệ sinh trường, lớp
4) Ban CVĐ thông báo kết qủa thi đua lớp tại bảng tin
          Thứ Sáu 05/01
Thứ Bảy, 6/1 1) Hạn cuối Tổ/Nhóm trưởng nộp Báo cáo sơ kết HK1; Báo cáo tháng 12 và kế hoạch tháng 1
2) 15h30: Họp Ban TTCMHS
3) 16h: Họp BGH, trưởng ban CMHS và GVCN các lớp
          Thứ Bảy 06/01
Chủ nhật, 7/1 Dự kiến Họp CMHS sơ kết HK1 (Sáng: 8h; Chiều 14h). Thứ 2 tiết chào cờ Sơ kết HK1 theo ca học             Chủ nhật 07/01
                  Thứ Ba 08/01
    BAN GIÁM HIỆU             Thứ Tư 09/01
                  Thứ Năm 14/01
                  Thứ Sáu 15/01
                  Thứ Bảy 16/01

 


Xem toàn màn hình

Bình Luận

Tra cứu điểm Thời khóa biểu Kế hoạch Lịch công tác Theo dõi nề nếp
Chia sẻ
Lịch
Thống kê
Đang online: 35
Hôm nay : 3,440
Hôm qua : 0
Tổng số: 1,541,730
Kinh Bắc Town| Lễ hội Bắc Ninh| Văn hóa truyền thống bắc ninh| Di tích lịch sử bắc ninh|