Hoạt động NGLL tháng 9 năm học 2021 - 2022

21/09/2021     Lượt xem: 0

Hoạt động NGLL tháng 9 với chủ đề: Thanh niên học tập, rèn luyện vì sự nghiệp CNH - HĐH đát nước; ATGT, phòng chống tham nhũng và giáo dục hướng nghiệp của chi đoàn 12A1, 12A2, 11A1, 11A2.

 Hoạt động NGLL tháng 9 với chủ đề:

Thanh niên học tập, rèn luyện vì sự nghiệp CNH - HĐH đát nước;

ATGT, phòng chống tham nhũng và giáo dục hướng nghiệp

của chi đoàn 12A1, 12A2, 11A1, 11A2.

          Do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid 19, các em học sinh phải tham gia học tập trực tuyến rất nhiều hoạt động của trường không thể diễn ra trực tiếp như mọi năm. Không ngừng đổi mới và sáng tạo Nhà trường, Đoàn TN  đã hướng dẫn các em học sinh thiết kế chương trình hoạt động NGLL dưới mô hình trực tuyến qua phần mềm Microshop Team.

          4 chi đoàn 12A1, 12A2, 11A1 và 11A2 đã phát huy được sự sáng tạo của mình, đã làm nổi bật nên chủ đề bằng nhiều cách thức truyền tải khác nhau và đã để lại nhiều ấn tượng với BTC, các thầy cô giáo và các bạn HS.

Dưới đây là một số hình ảnh và link chương trình của 4 chi đoàn. 

Chi đoàn 12A1:

https://c3trungvaneduvn-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/quyenntt_c3trungvan_edu_vn/EafXzC4-5tVMqkNgu-XNcDcBKIbehGrOSTm5029w0OPYtA

Chi đoàn 12A2:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3akgRrQVDjEsNmwxJsoIclvGF-8lTti9EAkCn9Hr3DaDc1%40thread.tacv2/1631957690144?context=%7b%22Tid%22%3a%22769cb94f-b524-489c-9d8a-39da948288dd%22%2c%22Oid%22%3a%22fa7af97c-de95-4da4-be62-04fd5d353ce2%22%7d

Chi đoàn 11A1:

https://c3trungvaneduvn.sharepoint.com/sites/10A1_GVCN/Shared%20Documents/General/Recordings/Meeting%20in%20_General_-20210920_110455-Meeting%20Recording.mp4?web=1

Chi đoàn 11A2:

https://drive.google.com/file/d/1Xy4Fqqn3UjzOgWohAUxBRakfSn5yv1gc/view?usp=sharing


File đính kèm:
FileGhi chúFile sizeLần sửa cuối
 21/09/2021

Bình Luận

Tra cứu điểm Thời khóa biểu Kế hoạch Lịch công tác Theo dõi nề nếp
Video
Chia sẻ
Lịch
Thống kê
Đang online: 14
Hôm nay : 377
Hôm qua : 825
Tổng số: 1,541,730
Kinh Bắc Town| Lễ hội Bắc Ninh| Văn hóa truyền thống bắc ninh| Di tích lịch sử bắc ninh|