Mẫu đơn xin học dùng cho học sinh xin học tập trong thời gian dịch Covid-19 tại nơi cư trú

06/09/2021     Lượt xem: 0

Thực hiện công văn 3508/BGDĐT-GDTrH và công văn 2978/SGDĐT-QLT về việc tiếp nhận, tạo điều kiện cho học sinh học tập tại nơi cư trú do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid19.

Dưới đây là mẫu đơn đăng ký: 

                                                                PHỤ LỤC I

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 
 

 

ĐƠN XIN HỌC

(Dùng cho học sinh xin học tập trong thời gian dịch Covid-19 tại nơi cư trú )

 

Kính gửi:    -  Ông Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội

          -  Ông (bà) thủ trưởng đơn vị ..............................

 

Họ tên cha, mẹ hoặc người giám hộ:……………………………………....

Đơn vị công tác:………………………………………………………… ..

Địa chỉ đang cư trú:………………………………………............................

Xin học cho học sinh : ..................................................................................

Ngày sinh: …………………………… Nơi sinh: ........................................

Địa chỉ đang cư trú:………………………………………...........................

Là học sinh lớp :................. Hệ............... Ban:.............năm học ..................

Trường ...................................................... Tỉnh (TP)...................................

Lý do: Do tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, học sinh đã di chuyển về nơi cư trú không kịp trở lại trường cũ để bắt đầu năm học 2021-2022.

          Tôi xin cam đoan những điều khai trên đây là hoàn toàn đúng sự thật.

Xin trân trọng cám ơn./.

.                                                             Hà Nội, ngày … tháng …. năm 2021

 (Cha mẹ hoặc người giám hộ ký và ghi họ tên)

 

 

 

 

 

Xác nhận của địa phương nơi cư trú

 

 

 

 

 

Ý kiến của trường tiếp nhận

 

 

 

 

 

Hiệu trưởng

(Ký tên và đóng dấu)

 

Phụ lục II

DANH SÁCH HỌC SINH XIN HỌC TẬP TRONG THỜI GIAN

PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19 TẠI NƠI CƯ TRÚ

Đơn vị: ……….…………………………………………..

TT

Họ và tên học sinh

Ngày sinh

Xin học lớp

Địa chỉ cư trú

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

4

 

 

 

 

5

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

Danh sách trên gồm….. học sinh.

                                                                   Hà Nội, ngày ….. tháng …. năm 2021

                                                                             Thủ trưởng đơn vị

                                                                   (Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)


File đính kèm:
FileGhi chúFile sizeLần sửa cuối
Mau_don_Danh_sach_đk_học_tập_tại_nơi_cư_trú_trong_thời_gian_Covid_191.doc  06/09/2021

Bình Luận

Tra cứu điểm Thời khóa biểu Kế hoạch Lịch công tác Theo dõi nề nếp
Video
Chia sẻ
Lịch
Thống kê
Đang online: 32
Hôm nay : 873
Hôm qua : 934
Tổng số: 1,541,730
Kinh Bắc Town| Lễ hội Bắc Ninh| Văn hóa truyền thống bắc ninh| Di tích lịch sử bắc ninh|