A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined offset: 0

Filename: detail/news_detail.php

Line Number: 3

http://c3trungvan.edu.vn/chuyen-muc/.html">

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined offset: 0

Filename: detail/news_detail.php

Line Number: 4

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC NGÀY HỘI CÔNG NGHỆ THÔNG TIN LẦN THỨ 3

13/10/2014     Lượt xem: 0

Thời gian tổ chức cấp thành phố từ tháng 3 đến tháng 4/2015

KẾ HOẠCH

Tổ chức Ngày hội công nghệ thông tin ngành GD&ĐT Hà Nội lần thứ III

Căn cứ chỉ thị số 3008/CT-BGDĐT ngày 18/8/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về nhiệm vụ trọng tâm của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên, giáo dục chuyên nghiệp năm học 2014-2015;

Căn cứ Hướng dẫn số 5041/BGDĐT-CNTT ngày 16 tháng 9 năm 2013 của Bộ GD&ĐT về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Công nghệ thông tin (CNTT) năm học 2014-2015;

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội ban hành Kế hoạch tổ chức Ngày hội công nghệ thông tin (CNTT) Ngành GD&ĐT Hà Nội lần thứ IIInhư sau:

I. MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU:

- Tuyên truyền, quảng bá rộng rãi nội dung và các hoạt động đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong ngành GD&ĐT Hà Nội.

- Giới thiệu các sản phẩm, giải pháp CNTT tiêu biểu đã ứng dụng thành công trong quản lý và giảng dạy, tạo môi trường và cơ hội giao lưu, chia sẻ, học tập kinh nghiệm, tiếp cận công nghệ mới về ứng dụng CNTT trong GD&ĐT.

- Yêu cầu tất cả các đơn vị, trường học, cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên hưởng ứng, tham gia các hoạt động của Ngày hội CNTT, tạo nên phong trào thi đua ứng dụng CNTT hiệu quả trong các hoạt động giáo dục và đào tạo.

II. ĐỐI TƯỢNG THAM GIA:

- Cán bộ quản lý, chuyên viên, giáo viên, nhân viên trong Ngành GD&ĐT Hà Nội;

- Các phòng GD&ĐT, các đơn vị trực thuộc Sở giáo dục và Đào tạo Hà Nội;

- Các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp có nhu cầu tham gia và được phép tham dự.

III. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC:

- Thời gian tổ chức: Thứ ba 31/3/2015 và thứ tư1/4/2015.

- Địa điểm tổ chức: Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam, đường Hoàng Minh Giám, Cầu Giấy, Hà Nội.

IV. NỘI DUNG CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA NGÀY HỘI CNTT:

1- Tổ chức các Hội thảo, hội nghị ứng dụng CNTT trong GD&ĐT:

- Đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong ngành GD&ĐT Hà Nội nhằm trao đổi kinh nghiệm và giới thiệu các giải pháp đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong quản lý và giảng dạy.

- Giới thiệu sản phẩm, giải pháp mới về CNTT trong GD&ĐT do các tổ chức, doanh nghiệp phối hợp tổ chức.

2- Triển lãm, trưng bày các sản phẩm CNTT tiêu biểu.

3- Chung khảo cuộc thi xây dựng bài giảng E-Learning, Website, phần mềm dạy học, phần mềm quản lý của các đơn vị trường học.

4- Trình diễn các sản phẩm CNTT đoạt giải cao trong cuộc thi.

5- Tổ chức thi kỹ năng ứng dụng CNTT cấp thành phố cho giáo viên, nhân viên.

6- Các hoạt động giao dịch, trao đổi thông tin, ký kết hợp đồng, thỏa thuận, chuyển nhượng các sản phẩm CNTT.

7- Chấm điểm các khu trưng bày và giới thiệu trong Ngày Hội CNTT.

8- Tổng kết, khen thưởng.

V. QUY ĐỊNH VỀ TRƯNG BÀY SẢN PHẨM CNTT:

1- Sản phẩm CNTT tham dự Ngày hội bao gồm:

- Thiết bị tự cải tiến, chế tạo; Website, Website E-learning, Cổng thông tin điện tử, phần mềm ứng dụng, phần mềm dạy học, phần mềm quản lý…

- Đĩa CD, DVD lưu trữ bài giảng điện tử, học liệu điện tử, bài giảng e-learning, SKKN, đề tài NCKH cấp ngành.

- Mô hình giải pháp phần cứng, phần mềm đã xây dựng, triển khai, áp dụng thành công, có hiệu quả tại đơn vị, trường học.

- Băng hình, phần mềm giới thiệu kinh nghiệm tổ chức, triển khai, đầu tư, quản lý, ứng dụng CNTT trong giáo dục và đào tạo.

Chú ý: Các sản phẩm CNTT nói trên phải do cá nhân, tập thể tự xây dựng, cải tiến (được phép sử dụng một phần sản phẩm có sẵn trên thị trường nhưng phải có sự gia công, cải tiến và ghi rõ nguồn gốc, xuất xứ) ; Không phải là sản phẩm dự thi các cuộc thi khác ; Có bản thuyết minh, mô tả các đặc điểm, hiệu quả sử dụng.

2- Khu trưng bày và giới thiệu sản phẩm của các đơn vị:

Mỗi phòng GD&ĐT, mỗi cụm trường THPT, khối các trường trung cấp chuyên nghiệp, cao đẳng, khối các Trung tâm giáo dục kỹ thuật tổng hợp (TT KTTH), khối các trung tâm giáo dục thường xuyên (TT GDTX), khối các trường chuyên biệt, trường Mầm non (MN) trung ương và trực thuộc Sở có 01 gian trưng bày sản phẩm và giới thiệu các hoạt động ứng dụng CNTT của đơn vị; mỗi gian có diện tích khoảng 3m x 3m, chia theo khu vực và kết quả bắt thăm vị trí các gian trưng bày (các trường hợp đặc biệt khác do Ban tổ chức quyết định).

3- Yêu cầu về trưng bày, giới thiệu sản phẩm:

- Khu trưng bày, giới thiệu của mỗi khối do các đơn vị tự trang trí, sắp đặt, đảm bảo tính thẩm mỹ, giáo dục và sáng tạo thể hiện phong cách riêng của các đơn vị, đồng thời phù hợp với cảnh quan chung.

- Có đủ các sản phẩm theo quy định ở mục V.1.

- Có đủ hệ thống máy móc, thiết bị phục vụ cho việc giới thiệu: Máy tính, máy chiếu đa năng, máy ghi đĩa, đọc thẻ, máy ảnh, máy quay video, ổ cắm điện, hệ thống đèn chiếu sáng, đèn trang trí, thiết bị âm thanh, hình ảnh...

- Có người thường trực giới thiệu cho khách tham quan và giao dịch, trao đổi kinh nghiệm trong suốt thời gian tổ chức ngày Hội. Nội dung giới thiệu cần ngắn gọn, có mô tả, minh họa bằng hình ảnh.

4- Đánh giá, xếp loại các khu vực trưng bày của các khối và các đơn vị, trường học tham gia:

- Ban Tổ chức sẽ thành lập các đoàn kiểm tra, chấm khu trưng bày, giới thiệu, sản phẩm tham dự theo các yêu cầu nêu trên.

- Kết quả chấm các nội dung của ngày Hội sẽ làm cơ sở để xếp loại và khen thưởng các đơn vị và cá nhân tham dự Ngày Hội CNTT.

VI. QUY ĐỊNH VỀ TỔ CHỨC CÁC CUỘC THI TRONG NGÀY HỘI CNTT:

1- Thi bài giảng E-Learning và sản phẩm CNTT:

a) Chung khảo thi bài giảng e-learning: Chấm điểm các bài giảng e-learning để chọn giải Nhất, giải Nhì. (Tiêu chí đánh giá trong phụ lục 1)

b) Chung khảo của các đơn vị, trường học: Chấm điểm các sản phẩm CNTT tham dự Ngày hội để chọn đạt giải Nhất, giải Nhì. (Tiêu chí đánh giá trong phụ lục 2)

c) Trình diễn sản phẩm CNTT được ban tổ chức lựa chọn.

2- Thi kỹ năng CNTT:

- Đối với Giáo viên (kể cả giáo viên hợp đồng): Kỹ năng xây dựng bài giảng e-learning bằng các phần mềm, công cụ như: Adobe Presenter, Lecture Maker, Producer… Thời gian thi: 60 phút.

- Đối với Nhân viên (kể cả nhân viên hợp đồng): Kỹ năng tin học văn phòng (sử dụng thư điện tử, tạo lập và chia sẻ văn bản, bảng tính điện tử, lịch làm việc trực tuyến…), khai thác thông tin trên mạng Internet. Thời gian thi: 60 phút.

VII. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1- Sở Giáo dục và Đào tạo:

- Thành lập Ban chỉ đạo, Ban tổ chức của ngành, Phòng Khoa học CNTT là phòng thường trực Ban tổ chức. Ban chỉ đạo, Ban tổ chức có trách nhiệm hướng dẫn, tổ chức, theo dõi, kiểm tra việc thực hiện kế hoạch Ngày hội CNTT của cơ sở và của Ngành.

- Các Phòng chuyên môn chỉ đạo, giám sát và đôn đốc các đơn vị, cụm trường, trung tâm trong phạm vi quản lý thực hiện nghiêm túc kế hoạch Ngày hội CNTT lần thứ III đồng thời, phối hợp chặt chẽ với các Phòng, Ban khác tham gia chuẩn bị và triển khai các hoạt động của Ngày hội theo sự phân công của Ban tổ chức, trực tiếp phụ trách khu vực trưng bày và giới thiệu sản phẩm CNTT của các đơn vị. Báo cáo về ban tổ chức trước ngày 8/2/2015.

- Phòng Kế hoạch tài chính chịu trách nhiệm cấp kinh phí kịp thời để tổ chức các hoạt động của ngày hội

- Các Phòng/Ban khác có trách nhiệm phối hợp thực hiện các nhiệm vụ theo đúng chức trách được giao và sự chỉ đạo điều hành của Ban tổ chức.

2- Các Phòng GD&ĐT quận/huyện/TX:

- Thành lập ban chỉ đạo, xây dựng kế hoạch, hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra việc triển khai Ngày hội CNTT lần thứ IIIcấp Quận/Huyện/TX.

- Phát động phong trào, động viên cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và học sinh xây dựng các sản phẩm CNTT và hưởng ứng tham gia các hoạt động của Ngày hội CNTT lần thứ IIIcấp thành phố.

- Tổ chức Ngày Hội CNTT tại đơn vị theo các nội dung trong phần IV.

- Lựa chọn 03 báo cáo tham luận (in trên giấy và bản mềm - file *.DOC), 06 bài giảng e-learning (Mầm non: 02 bài giảng điện tử, Tiểu học: 2 bài giảng e-learning, THCS: 02 bài giảng e-learning) ; 06 sản phẩm CNTT (mỗi cấp học 02 sản phẩm) tham dự ngày hội CNTT; 02 giáo viên, 02 nhân viên dự thi kỹ năng CNTT.

- Tổ chức thiết kế, xây dựng khu trưng bày, giới thiệu sản phẩm, giải pháp CNTT trong Ngày hội CNTT.

- Tổ chức cho CBQL, giáo viên, nhân viên, học sinh các trường đến tham dự Ngày hội CNTT.

- Kinh phí tổ chức: Chi trong ngân sách được giao của các quận, huyện, thị xã năm 2015.

3- Các đơn vị, trường học trực thuộc Sở:

- Các trường và các trung tâm phát động phong trào, động viên cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và học sinh xây dựng các sản phẩm CNTT và hưởng ứng tham gia các hoạt động của Ngày hội CNTT.

- Mỗi cụm trường THPT lựa chọn 03 bài giảng e-learning; 03 sản phẩm CNTT tham dự ngày hội CNTT; 01 giáo viên, 01 nhân viên dự thi kỹ năng CNTT.

- Khối TT-KTTH lựa chọn 03 bài giảng e-learning; 03 sản phẩm CNTT tham dự ngày hội CNTT cấp thành phố ; 01 giáo viên, 01 nhân viên dự thi kỹ năng CNTT cấp thành phố.

- Các trường chuyên biệt, trường mầm non trực thuộc Sở: 03 bài giảng e-learning; 03 sản phẩm CNTT tham dự ngày hội CNTT; 01 giáo viên, 01 nhân viên dự thi kỹ năng CNTT

- Khối TT GDTX lựa chọn 06 bài giảng e-learning; 06 sản phẩm CNTT tham dự ngày hội CNTT cấp thành phố ; 03 giáo viên, 03 nhân viên dự thi kỹ năng CNTT.

- Khối TCCN trực thuộc Sở lựa chọn 6 bài giảng e-learning; 6 sản phẩm CNTT tham dự ngày hội CNTT cấp thành phố ; 03 giáo viên, 03 nhân viên dự thi kỹ năng CNTT cấp thành phố.

- Mỗi trường Cao đẳng trực thuộc Sở lựa chọn 2 bài giảng e-learning; 2 sản phẩm CNTT tham dự ngày hội CNTT cấp thành phố; 01 giáo viên, 01 nhân viên dự thi kỹ năng CNTT cấp thành phố

- Mỗi Cụm THPT, Khối TCCN, GDTX, Cao đẳng tổ chức hội thảo (theo nội dung tại IV.1) và chọn 02 báo cáo tham luận tiêu biểu (in trên giấy và bản mềm - file *.DOC) gửi về ban tổ chức ngày Hội CNTT.

- Tham dự đầy đủ các hoạt động của Ngày hội CNTT lần thứ III.

- Thảo luận với các trường trong Cụm để Tổ chức thiết kế, xây dựng khu trưng bày, giới thiệu sản phẩm, giải pháp CNTT trong Ngày Hội CNTT.

- Bố trí sắp xếp thời gian, phương tiện để cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và học sinh được tham dự Ngày Hội CNTT.

4- Các mốc thời gian chính và công tác thông tin, báo cáo:

Ngày

Đơn vị

Nội dung

Tháng 10/2014

Ban tổ chức

Xây dựng kế hoạch tổ chức Ngày hội CNTT, triển khai tới các đơn vị

Từ 6/10/2014 đến 8/2/2015

Phòng GD

Phát động, tuyên truyền cho ngày hội CNTT, tổ chức ngày hội CNTT cấp quận, huyện tại cơ sở (hội thảo, trưng bày, chấm sản phẩm CNTT, thi bài giảng e-learning, thi kỹ năng CNTT…).

Cụm, Khối

Cụm trường THPT, khối TCCN, Cao đẳng, khối GDTX, TT-KTTH tổ chức tổ chức ngày hội CNTT theo cụm, khối.

Từ 9/2 đến 28/2/2015

Phòng GD, Cụm, Khối, trường CĐ

Đăng ký tham dự Ngày hội CNTT.

Nộp báo cáo tổng kết ngày hội CNTT cấp cơ sở, báo cáo tham luận, danh sách thí sinh, sản phẩm dự thi, 10 ảnh cỡ 20cm x 30cm các hoạt động hưởng ứng ngày hội cùng file ảnh.

06/3/2015

Ban tổ chức

Gửi thiết kế, kích thước gian trưng bày triển lãm

Họp thống nhất triển khai công việc trong Ngày hội với các đơn vị.

Từ 10/3 đến 22/3/2015

Ban tổ chức

Tổ chức thi, chấm thi kỹ năng, sản phẩm CNTT, lựa chọn các sản phẩm tiêu biểu trình diễn trong Ngày hội CNTT.

23/3/2015

Phòng GD,Cụm, Khối

10h00: Bốc thăm gian hàng, nhận các thông tin chuẩn bị cho ngày hội

30/3/2015

Phòng GD,Cụm, Khối

14h00: Các đơn vị nhận địa điểm trưng bày và chuẩn bị triển lãm.

31/3/2015

Ban tổ chức

Sáng: - Khai mạc Ngày Hội CNTT ngành GD&ĐT Hà Nội

- Hội thảo chuyên đề về ứng dụng CNTT trong đổi mới phương pháp giảng dạy.

Chiều: Hội thảo giới thiệu sản phẩm, công nghệ, giải pháp mới về CNTT phục vụ hoạt động quản lý và giảng dạy.

01/4/2015

Ban tổ chức

Sáng: - Tiếp tục các chương trình của Ngày Hội CNTT

- 10h00 Bế mạc và trao thưởng.

VII. THÔNG TIN BÁO CÁO:

Mọi thông tin và báo cáo đề nghị liên hệ với Ban chỉ đạo, Ban tổ chức Ngày hội thông qua phòng Khoa học CNTT Sở GD&ĐT - 23 Quang Trung, Quận Hoàn Kiếm Hà Nội. ĐT: 3.9366522, 39363257; Email: khcnt@hanoiedu.vn

Nhận được Kế hoạch này, yêu cầu các Ông, Bà Trưởng phòng Giáo dục & Đào tạo, thủ trưởng các đơn vị trực thuộc, cụm trưởng các trường THPT nghiêm túc triển khai thực hiện, đảm bảo tiến độ và chất lượng của ngày hội CNTT ngành Giáo dục & Đào tạo lần thứ III.

 

  Tải kế hoạch tại đây

 


Bình Luận

Tra cứu điểm Thời khóa biểu Kế hoạch Lịch công tác Theo dõi nề nếp
Video
Chia sẻ
Lịch
Thống kê
Đang online: 39
Hôm nay : 559
Hôm qua : 934
Tổng số: 1,541,730
Kinh Bắc Town| Lễ hội Bắc Ninh| Văn hóa truyền thống bắc ninh| Di tích lịch sử bắc ninh|