Thi nâng ngạch lên chuyên viên cao cấp, chuyên viên chính, chuyên viên năm 2014 đối với công chức

05/05/2014     Lượt xem: 0
Số tư liệu: 2169/BGDĐT-TCCB
Ngày ban hành: 26-04-2014

 

Kính gửi: Các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo

           Thực hiện Quyết định số 101/QĐ-BNV ngày 11 tháng 02 năm 2014 của Bộ Nội vụ về việc ban hành Kế hoạch tổ chức thi nâng ngạch công chức năm 2014, Công văn số 956/BNV-CCVC ngày 24/3/2014 của Bộ Nội vụ về việc tổ chức kỳ thi nâng ngạch lên chuyên viên chính, chuyên viên cao cấp năm 2014, Bộ Giáo dục và Đào tạo thông báo:

          I. Đối với kỳ thi nâng ngạch lên chuyên viên chính, chuyên viên cao cấp

  1. Các đơn vị trực thuộc Bộ thông báo cho cán bộ, công chức có đủ điều kiện, tiêu chuẩn nâng ngạch lên chuyên viên chính, chuyên viên cao cấp theo Công văn số 956/BNV-CCVC (gửi kèm theo) nộp hồ sơ đăng ký dự thi.
  2. Các đơn vị xem xét, lập danh sách đăng ký dự thi theo biểu mẫu số 2 và có văn bản cử công chức dự thi kèm theo hồ sơ gửi về Bộ Giáo dục và Đào tạo (qua Vụ Tổ chức cán bộ) trước ngày 30/5/2014 để tổng hợp báo cáo Lãnh đạo Bộ xem xét, quyết định.
  3. Lưu ý:
  • Đối tượng đăng ký dự thi phải là công chức theo quy định của Nghị định số 06/2010/NĐ-CP ngày 25/01/2010 của Chính phủ quy định những người là công chức; Thông tư số 08/2011/TT-BNV ngày 02/6/2011 của Bộ Nội vụ hướng dẫn một số điều của Nghị định số 06/2010/NĐ-CP. Công chức trong các đơn vị sự nghiệp là người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu;
  • Hồ sơ đăng ký dự thi (theo yêu cầu tại Công vãn số 956/BNV-CCVC). Hồ sơ của mỗi người dự thi được bỏ vào một phong bì riêng có kích thước 250 x 340 x 5 mm (theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 1 Quyết định số 06/2007/QĐ-BNV ngày 18/6/2007 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành thành phần hồ sơ cán bộ, công chức và mẫu biểu quản lý hồ sơ cán bộ, công chức).

File đính kèm:
FileGhi chúFile sizeLần sửa cuối
PDF.gif  05/05/2014

Bình Luận

Tra cứu điểm Thời khóa biểu Kế hoạch Lịch công tác Theo dõi nề nếp
Chia sẻ
Lịch
Thống kê
Đang online: 25
Hôm nay : 2,361
Hôm qua : 2,226
Tổng số: 1,541,730
Kinh Bắc Town| Lễ hội Bắc Ninh| Văn hóa truyền thống bắc ninh| Di tích lịch sử bắc ninh|